Odesílací formulář

Kontaktujte nás

Zvolte Příjemce *: 
Jméno *: 
Příjmení *: 
Ulice: 
Obec: 
PSČ: 
Telefon: 
E-mail *: 
Oslovení: 
Firma: 
IČ: 
Váš komentář: 
Společnost GAPA MB s.r.o., IČ: 40767795, se sídlem Svatovítská 217, 293 01 Mladá Boleslav (dále jen „Správce“) tímto informuje o tom, že nakládání se shora uvedenými osobními údaji bude plně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Osobní údaje všech subjektů osobních údajů bude Správce zpracovávat v souladu s ustanovením článku 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy z důvodu nezbytnosti plnění smlouvy. Shora uvedené osobní údaje jsou poskytující osobou – subjektem údajů poskytovány Správci dobrovolně, se jejím souhlasem, včetně udělení souhlasu s jejich zpracováním na straně Správce. Subjektům údajů budou zachována veškerá práva, která jim ve smyslu příslušných ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů náležejí, zejména právo na poskytnutí informace o zpracování osobních údajů, právo na opravu nepřesného osobního údaje, právo na výmaz osobního údaje, právo na omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů. Informace, které je Správce povinen poskytnout všem subjektům údajů, jsou zveřejněny a zpřístupněny v záložce "Ke stažení".